MW Technologie

MW Technologie S.C. Marcin Małachowski Wacław Porębski
Ul. Biecka 1
38-300 Gorlice
woj. małopolskie

Tel.:18 353 52 37
E-Mail:Mw.Technologie@Neostrada.Pl

II Piętro

OFERUJEMY USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE:

 1. Projektowania domków jednorodzinnych i wielorodzinnych w zakresie projektu podstawowego, rozbudowy, przebudowy.
 2. Projektowania budynków ogólnego przeznaczenia (np. hal produkcyjnych, warsztatów samochodowych, myjni samochodowych itp.) w zakresie:
  • projekt podstawowy,
  • rozbudowa,
  • przebudowa,
  • podział budynków na odrębne lokale,
  • zmiany sposobu użytkowania,
 3. Projektowania budynków, budowli, dróg,
  placów oraz instalacji technologicznych
  dla budownictwa przemysłowego.
 4. Wykonywania charakterystyki i certyfikatów budynków.

OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE:
 1. Uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Wykonania mapy do celów projektowych.
 3. Uzyskania warunków dostaw mediów.
 4. Uzyskania decyzji środowiskowej pozwolenia
  wodno prawnego (o ile jest wymagany).
 5. Uzgodnień u rzeczoznawców.
 6. Projektu zagospodarowania terenu.
 7. Projektu architektoniczno – budowlanego.
 8. Projektów instalacji wod – kan, elektrycznych, gazowych.
 9. Projektów wykonawczych (na życzenie).
 10. Kosztorysowannia (kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót).
 11. Uzyskania pozwolenia na budowę.
 12. Pełnienia nadzorów (inspektor nadzoru, kierownik budowy).